Afasie

Afasie In Nederland krijgen jaarlijks bijna 10.000 mensen afasie, een taalstoornis ten gevolge van hersenbeschadiging. Afasie beïnvloedt de communicatie en hiermee de kwaliteit van het leven. De meeste mensen krijgen na het ontstaan van de afasie logopedische behandeling en begeleiding. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van afasie-patienten.

Bonnier logopedisch centrum behandelt naast afasie andere neurologische taal-, stem-, spraak- en slikstoornissen.

Meer informatie zie www.avn.nl en www.hersenletsel.nl

Rechter-hemisferische taalstoornis Dit zijn communicatiestoornissen als gevolg van hersenletsel in de rechter hersenhelft. Deze communicatiestoornissen uiten zich zowel in het spreken als in het begrijpen. Voorbeelden zijn het niet begrijpen van figuurlijke taal, problemen met de structuur van een verhaal, het gebrui van taal (was is sociaal wenselijk in welke sotuatie), breedsprakigheid, maar ook problemen in de zinsmelodie/prosodie, waardoor emoties moeilijk herkend kunnen worden.