Drinkproblemen

Het probleem zal geïnventariseerd worden door een gesprek te voeren en te observeren. Vervolgens zuller er adviezen gegeven worden. Dit kunnen aanpassingen van houding of materiaal zijn, maar ook de manier van aanbieden kan veranderd worden.
Enkele voorbeelden van drinkproblemen zijn:

  • het kind drinkt niet uit de fles
  • het drinken uit de fles is vermoeiend
  • het kind verslikt zich regelmatig
  • de sondevoeding moet worden afgebouwd